Deze buurtwebsite is een initiatief van en voor alle bewoners van de wijk Park de Meer. 

We willen buurtgenoten gemakkelijk met elkaar in contact brengen, niemand uitsluiten en goed nabuurschap mogelijk maken.Doe je mee?
Wij willen graag op de hoogte gehouden worden van jou ideeën, je verhalen en wensen voor jou en onze buurt. Doe gerust een keer mee.