Wijkagent:
Monique de Boer, Veiligheidssteunpunt,
Tuinbouwstraat 26B
monique.de.boer@amsterdam.politie.nl

Politie, brandweer en ambulance:
112 (voor spoed)

Spoedeisende huisartsenhulp:
buiten normaal spreekuur (OLVG)
Oosterpark 9
Tel. 088 0030600

Dierenambulance:
Voorlandpad 2
Tel. 0900 210 00 00
info@dierenambulance-amsterdam.nl

Klachten Openbare Verlichting:
NUON: 0800 9009

SAOA/Straatcoaches bij overlast:
Tel. 020 4084555
info@aanpakoverlast.nl

Projectleider Jeugd en Veiligheid Oost:
Tel. 06 19270011
m.hulshof@amsterdam.nl

Buurtcentrum Parkhuis:

Anfieldroad 110
Tel. 020 4609369

BUUV: buurtmarktplaats Amsterdam-Oost
Tel. 020 4628260
www.buuv.nu

Contactambtenaar stadsdeel:
Bassima van Leeuwaarde
06 2051 9315
Bas­si­ma­van­Leeuwaar­de@am­ster­dam.nl

Gemeente Amsterdam stadsdeel Oost:
Oranje-Vrijstaatplein 2
Tel. 14020 of 020 6241111
www.amsterdam.nl


Natuur je beste Buur:
www.natuurjebestebuur.nl
njbb@xs4all.nl

Nieuw Amstelrade: Zorgsteunpunt
Anfieldroad 114
Tel. 020-7566900

Ruil- en leenplaats op Facebook:
“Betondorp en Park de Meer verkoopt, vraagt en geeft weg”

VVGA tennis en voetbal:
Wembleylaan 5
Tel. 020 4688750
info@vvga.nl