Zo'n 40 buurtbewoners vulden de hele zaal in het Parkhuis en na een korte presentatie van verschillende organisaties, zoals
  • 02025 Watergraafsmeer samen duurzaam
  • Natuur je beste buurt
  • Buurtbeheer Park de Meer
  • Meer Energie (kijk of je je wilt aansluiten op https://meerenergie.amsterdam/
  • Dynamo
  • Deelraad Oost, gebiedsmakelaar

waarbij tijdens de presentaties vragen konden worden gesteld, ging men over tot het samenstellen van werkgroepjes om concreet ideeën uit te werken.

Er is gestart met de volgend groepjes, die door middel van een Whatsapp groep verder met elkaar contact gaan opnemen:

  • Natuur
  • Wormenhotel

Ook is er veel know how in de wijk over reeds geplaatste zonnepanelen en kan bij buurtbewoners informatie hierover ingewonnen worden (geïnteresseerden kunnen de contactpersonen navragen bij Ton Copier: inparkdemeer@hotmail.com).

Wie concreet zonnepanelen wil plaatsen kan gebruik maken van een door het regionaal energieloket en de gemeente gestarte actie voor een collectieve aankoop van zonnepanelen.

Een voorlichtingsavond wordt gehouden op 2 april, Grand café Frankendael: Middenweg 116, 1097 BT Amsterdam 19.30-21.00 u(inloop vanaf 19:15 uur).

Zie ook de website: https://regionaalenergieloket.nl/zonnepanelenactie-amsterdam-oost-2020Tot slot worden door Ton en enkele buurtbewoners onderzocht hoe de communicatie over dit onderwerp kan worden bevorderd.

Gedacht wordt aan een periodieke update aan belangstellenden middels een nieuwsbrief en door artikelen met nieuwe ontwikkelingen te plaatsen op deze website.

Ton Copier onderzoekt ook nog de mogelijkheid van een vervolgbijeenkomst.

Zodra deze zaken concreet worden, zullen degenen van wie de e-mail-adressen bekend zijn, geïnformeerd worden.