Vrijdag 6 november j.l. hebben een groepje deelnemers, initiatiefnemers, en hoteliers Lex en Paul de wormen verwelkomt in de wijk. Tijdens deze bijeenkomst, uiteraard helemaal 1,5 meter-proof, kregen de deelnemers hun sleutel en verzamelemmer. In totaal zullen 20 huishoudens gebruik kunnen maken van het hotel.Een wormenhotel is een (bloem)bak op straat waar buurtbewoners hun keukenafval in kwijt kunnen. De wormen in de bak zorgen ervoor dat dit afval wordt gecomposteerd. Dit levert niet alleen een waardevolle compost op, die bijvoorbeeld kan worden gebruik voor (buurt)tuinen, het maakt de buurt ook groener en gezelliger. 

Dit wormenhotel is een initiatief van Duurzaam Park de Meer samen met CoCasa, en wordt gefinancierd door de gemeente. De locatie voor het hotel is gekozen in overleg met buurtbewoners die willen deelnemen.

Sta je nu al te trappelen om mee te doen?  Helaas is de lijst voor dit wormenhotel al vol. Maar niet gevreesd: omdat er meer interesse lijkt te zijn, gaan we snel aan de slag om hotel nr. 2 te realiseren. Stuur vast een mailtje naar inparkdemeer@hotmail.com dan zorgen we dat je op de lijst komt voor het volgende hotel en over deze ontwikkelingen op de hoogte blijft.