Het is inmiddels alweer zo’n jaar of 5 geleden dat de A10 langs het Voorlandpark verbreed werd en om die reden het park heringericht moest worden. Het projectbureau Zuidoostlob organiseerde een klankbordgroep binnen Park de Meer, waar door de bewoners enthousiast aan deelgenomen werd.

Eén van de resultaten van dit overleg was de vraag naar een verbinding tussen het water van Park de Meer en dat van het Voorlandpark, zodat de kinderen van Park de Meer met hun kleine bootjes naar het park zouden kunnen varen. De meest voor de hand liggende oplossing was natuurlijk een brugje in het Voorlandpad, maar dat bleek in verband met de aanwezige kabels en leidingen niet tot de mogelijkheden te behoren.

Uiteindelijk koos men voor de “overhaalvariant”, kleine steigertjes, waar de bootjes aan land getrokken konden worden en aan de andere kant van het huidige fietspad weer in het water gelaten kunnen worden. We hebben lang op het overhaaltje moeten wachten, maar in het voorjaar van 2017 zijn de steigertjes aangelegd.