Een extra feestelijke burendag op zaterdag 24 september 2022.
Je buren van Park de Meer met koffie en taart ontmoeten: kom dan naar het Parkhuis (Anfieldroad 110) tussen 11.30u en 13.00u.

Omdat Vereniging (Toekomstige) Bewoners Park de Meer (opgericht bij de start van onze wijk rond 2000) geen functie meer heeft, heeft zij besloten zich op te heffen en het batig banksaldo ten goede van  de wijk te laten komen door aan iedere Park de Meer bewoner een biologische buitenplant in pot aan te bieden!

Op zaterdag de 24e komt tussen 10 en 12 uur een vrijwillige buur bij jou aan de deur om je de plant te overhandigen. Zorg dus dat er iemand thuis is!Veel plezier en leuke ontmoetingen met je buren toegewenst.