Buurtbeheer Park de Meer is een groep vrijwilligers die zich inzet om het woongenot in onze buurt te optimaliseren.

Toen Park de Meer in 2001 werd opgeleverd, is vrijwel meteen Buurtbeheer Park de Meer opgericht en sindsdien steeds actief bezig gebleven.

Buurtbewoners en afgevaardigden van woningbouwverenigingen De Alliantie en Ymere, welzijnsorganisatie Dynamo en de buurtregisseur (politie) komen 6x per jaar in vergadering bijeen.

Daarnaast zijn er directe contacten met de gebiedsmakelaar Park de Meer en het Wijkopbouworgaan Oost. Op de vergaderingen komen diverse onderwerpen aan de orde zoals o.a. het straatvuil, de overlast van fietswrakken en scooters, het foutparkeren, het groen- en waterbeheer, geluidsoverlast, verkeersveiligheid, woonveiligheid, etc.

Aktiviteiten
Naast deze werkzaamheden organiseert Buurtbeheer Park de Meer de LANDELIJKE OPSCHOONDAG waarop in het voorjaar door een groeiend aantal bewoners de buurt grondig van zwerfvuil etc. wordt ontdaan.

En organiseren we in september de (NATIONALE) BURENDAG en een KERSTINSTUIF in december. Want ook sociale verbindingen in een buurt zijn belangrijk.

Eén keer per jaar wordt er een SCHOUW gehouden samen met leden van de stadsdeelcommissie Amsterdam Oost ter verbetering van de buurt.

Kortom Buurtbeheer Park de Meer is de plaats waar alle betrokken bewoners van Park de Meer hun zegje kunnen doen en kunnen meewerken aan het in stand houden van de vele kwaliteiten van de buurt.

We zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers die een steentje willen bijdragen aan het wel en wee in onze buurt. Dus kom eens langs op een van onze vergaderingen. De data staat in de agenda vermeld.

Kom gewoon eens kijken.